Είστε εδώ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μήνυμα σφάλματος

  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wblocks_social() (γραμμή 152 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wblocks/wblocks.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu() (γραμμή 71 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu_footer() (γραμμή 77 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).

Για τη Euromedica η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς μας. Το αντικείμενο της δραστηριότητάς μας στον χώρο της υγείας ενέχει την αξία της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, γι’ αυτό η ανάπτυξη προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας και επαγγελματικής δεοντολογίας.

Το πρόγραμμα ΕΚΕ του Ομίλου Euromedica δεν είναι ένα σύνολο ad hoc δράσεων αλλά ένα σύστημα δράσεων που αναπτύσσονται με βάση μία κεντρική φιλοσοφία: να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα υπαρκτών και ουσιαστικών κοινωνικών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Euromedica ξεκίνησε το 2007 με σημείο αναφοράς να είναι πάντα οι άνθρωποι, και κάθε δράση μας υλοποιείται «με άξονα τον άνθρωπο».

Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της Euromedica, απευθυνόμαστε σε προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους από διαφορετικά πεδία δράσης. Αυτοί αποτελούν την Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Euromedica, η οποία προτείνει, εκτιμά και χαράσσει την κατεύθυνση του προγράμματος που εφαρμόζουμε, σε συνάφεια με τις αξίες και τη φιλοσοφία μας.