Είστε εδώ

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Euromedica χαράσσεται και διαμορφώνεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Βασικοί άξονες της στρατηγικής του Ομίλου αποτελούν η σταθερή διεύρυνση του δικτύου του στην Ελλάδα αλλά και η επέκταση της δραστηριότητας σε εκτός Ελλάδος αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί κι αναλύει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να προσαρμόζει τις κινήσεις της αναλόγως και να διασφαλίζει την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Ομίλου, τη λειτουργική του σταθερότητα αλλά και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο Όμιλος επενδύει σταθερά στη  γεωγραφική επέκταση του δικτύου των ιατρικών του μονάδων με την ίδρυση ή απόκτηση υπαρχόντων μονάδων και την κατασκευή νέων μονάδων που καλύπτουν καίριες ανάγκες υγείας. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή οι παρακάτω μονάδες:

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

•  «ΖΩΗ» EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Έκταση: 
Επένδυση: 
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 173

______________________________________________________________

•  EUROMEDICA «ΙΟΝΙΟΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περιοχή: Κέρκυρα
Έκταση: 9.681 m2
Επένδυση: 
Status: Ολοκληρώθηκε / Αναμένεται η έναρξη
Αριθμός κλινών: 114

______________________________________________________________

•  «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ

Περιοχή: Πάτρα
Έκταση: 
Επένδυση: 
Status:
Αριθμός κλινών: 

______________________________________________________________

 

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

•  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΘΗΣΕΥΣ»

Περιοχή: Αθήνα
Έκταση: 6.780 m2
Επένδυση: 
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 80

______________________________________________________________

•  EUROMEDICA «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΚΡΗΤΗΣ

Περιοχή: Ηράκλειο
Έκταση: 7.856 m2
Επένδυση: 
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 80

______________________________________________________________

•  ΚΑΑ «ΑΡΩΓΗ» ΑΧΑΪΑΣ

Περιοχή: Πάτρα
Έκταση: 7.856 m2
Επένδυση: 
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 80

______________________________________________________________

•  EUROMEDICA «ΛΥΔΙΑ»

Περιοχή: Καβάλα
Έκταση: 6.350 m2
Επένδυση: 
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 80

______________________________________________________________

•  EUROMEDICA «ΑΡΩΓΗ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιοχή: Κοζάνη
Έκταση: 7.468 m2
Επένδυση: 
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 80