Είστε εδώ

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Μήνυμα σφάλματος

  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wblocks_social() (γραμμή 152 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wblocks/wblocks.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu() (γραμμή 71 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu_footer() (γραμμή 77 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Euromedica χαράσσεται και διαμορφώνεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Βασικοί άξονες της στρατηγικής του Ομίλου αποτελούν η σταθερή διεύρυνση του δικτύου του στην Ελλάδα αλλά και η επέκταση της δραστηριότητας σε εκτός Ελλάδος αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί κι αναλύει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να προσαρμόζει τις κινήσεις της αναλόγως και να διασφαλίζει την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Ομίλου, τη λειτουργική του σταθερότητα αλλά και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Όμιλος επενδύει σταθερά στη  γεωγραφική επέκταση του δικτύου των ιατρικών του μονάδων με την ίδρυση ή απόκτηση υπαρχόντων μονάδων και την κατασκευή νέων μονάδων που καλύπτουν καίριες ανάγκες υγείας. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή οι παρακάτω μονάδες: