Είστε εδώ

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Euromedica χαράσσεται και διαμορφώνεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Βασικοί άξονες της στρατηγικής του Ομίλου αποτελούν η σταθερή διεύρυνση του δικτύου του στην Ελλάδα αλλά και η επέκταση της δραστηριότητας σε εκτός Ελλάδος αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί κι αναλύει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να προσαρμόζει τις κινήσεις της αναλόγως και να διασφαλίζει την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Ομίλου, τη λειτουργική του σταθερότητα αλλά και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Όμιλος επενδύει σταθερά στη  γεωγραφική επέκταση του δικτύου των ιατρικών του μονάδων με την ίδρυση ή απόκτηση υπαρχόντων μονάδων και την κατασκευή νέων μονάδων που καλύπτουν καίριες ανάγκες υγείας. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή οι παρακάτω μονάδες:

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

«ΖΩΗ» EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 173

______________________________________________________________

EUROMEDICA «ΙΟΝΙΟΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περιοχή: Κέρκυρα
Status: Ολοκληρώθηκε
Αριθμός κλινών: 114

______________________________________________________________

«ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ

Περιοχή: Πάτρα
Status:
Αριθμός κλινών: 

______________________________________________________________

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

EUROMEDICA «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΚΡΗΤΗΣ

Περιοχή: Ηράκλειο
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 80

______________________________________________________________

ΚΑΑ «ΑΡΩΓΗ» ΑΧΑΪΑΣ

Περιοχή: Πάτρα
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 80

______________________________________________________________

EUROMEDICA «ΑΡΩΓΗ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιοχή: Κοζάνη
Status: Σε εξέλιξη
Αριθμός κλινών: 80