Νέο, πλήρως αυτοματοποιημένο, εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας, λειτουργεί στο Διαγνωστικό Κέντρο Euromedica Ανατολικής Αττικής

 

   Πικέρμι, 28 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο, πλήρως αυτοματοποιημένο, εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας, λειτουργεί στο Διαγνωστικό Κέντρο Euromedica Ανατολικής Αττικής

 

Όλα τα τμήματα του νέου υπερσύγχρονου εργαστηρίου (αιματολογικό, μικροβιολογικό, βιοχημικό/ορμονολογικό και ανοσολογικό) καταλαμβάνουν χώρο 450 τ.μ. και διαθέτουν αναλυτές  υψηλής τεχνολογίας, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με κεντρικό σύστημα διπλής επιβεβαίωσης και παραλαβής των αποτελεσμάτων.

Η   πρώτη επιβεβαίωση γίνεται από τους βιολόγους και η δεύτερη από τους ιατρούς, οι οποίοι δίνουν και την εντολή εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Όλοι δε, οι αναλυτές του εργαστηρίου είναι συνδεδεμένοι με κεντρικό σύστημα υποδοχής και αποστολής των αποτελεσμάτων (Central link) στο δίκτυο ‘Diagnosis’ του εργαστηρίου.

Η προσφορά του νέου εργαστηρίου ως φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας συμβάλλει στην αναβάθμιση της προάσπισης της δημόσιας υγείας.  Ιδιαίτερα σημαντική αναμένεται η συνεισφορά του στον τομέα  της πρόληψης μέσω της   έγκαιρης διάγνωσης, της παρακολούθησης  συγκεκριμένων  δεικτών κατά τη διάρκεια θεραπείας, αλλά και με τον προγεννητικό έλεγχο.

Η στελέχωση του εργαστηρίου με εξειδικευμένους και έμπειρους  ιατρούς, βιολόγους και τεχνολόγους καθώς επίσης και ο τελευταίας γενεάς εξοπλισμός, κατατάσσουν το νέο εργαστήριο σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια της χώρας μας με αποτέλεσμα την άμεση, αξιόπιστη και εξιδεικευμένη εργαστηριακή διάγνωση.

Συγκεκριμένα στο Διαγνωστικό Κέντρο Euromedica Ανατολικής Αττικής στο Πικέρμι λειτουργούν:

Μικροβιολογικό Τμήμα:

Πλήρως αυτοματοματοποιημένος εξοπλισμός για τη ταχεία ταυτοποίηση (αναγνώριση) και δοκιμασία ευαισθησίας των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά.

Αιματολογικό Τμήμα:

Υπερσύγχρονοι αναλυτές γενικής εξέτασης αίματος και παραγόντων πήξεως. Επιπρόσθετη μικροσκοπική εξέταση αιματολογικών επιχρισμάτων από ειδικούς ιατρούς. 

Βιοχημικό Τμήμα:

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Labcell με βιοχημικούς και ανοσολογικούς αναλυτές.

Ανοσολογικό Τμήμα :

Εκτός των ανοσολογικών αναλυτών του συστήματος  Labcell,      το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο  με άλλους δύο αναλυτές για ειδικές ανοσολογικές  εξετάσεις, με αναλυτές ηλεκτροφορήσεων και  μικροσκόπιο φθορισμού.