ΕUROMEDICA: ΚΑΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Σε απάντηση των πρόσφατων δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν ότι ο Όμιλος EUROMEDICA βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση του δικτύου διαγνωστικών κέντρων, η διοίκηση του Ομίλου δηλώνει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι δεν έχει τεθεί κανένα ζήτημα ούτε έχει πραγματοποιηθεί καμία συζήτηση σχετικά με την εξαγορά των διαγνωστικών κέντρων του Ομίλου EUROMEDICA. Επίσης, θα θέλαμε εγκάρδια να απαντήσουμε στους ευσεβείς πόθους εκείνων που «διαρρέουν» αυτά τα μυθεύματα, ότι ο Όμιλος EUROMEDICA συνεχίζει την πορεία του χωρίς περισπασμούς. Επιπροσθέτως θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν, έχουν ως μοναδικό σκοπό  να  βάλλουν και να υποβαθμίσουν τη EUROMEDICA, τους εργαζομένους της και τις προσπάθειές τους. Εκείνο που επιτυγχάνουν μονάχα είναι να  δημιουργήσουν σύγχυση σε εκείνους οι οποίοι βασίζονται στην EUROMEDICA για την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, στους εργαζομένους και τις οικογένειες τους. Ο πρότυπος Όμιλος Υγείας EUROMEDICA διαβεβαιώνει και υπενθυμίζει, σ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη ότι από το Μάιο του 2015, ο Όμιλος EUROMEDICA έχει προχωρήσει στη σύναψη του Standstill Agreement, ενός πενταετούς πλάνου που σκοπό έχει την αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό του Ομίλου. Ένα πλάνο  που θα επαναφέρει την κανονικότητα όχι μόνο στον Όμιλο αλλά και στο σύνολο του κλάδου. Η EUROMEDICA και το business plan της τίθεται ήδη σε εφαρμογή και τα θετικά του αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή. Εν κατακλείδι, ο  Όμιλος EUROMEDICA, θα συνεχίσει μέσω του εκτεταμένου δικτύου διαγνωστικών κέντρων του να παρέχει τις σημαντικές και  υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο.