9-31 Μαρτίου | Εβδομάδες Προληπτικού Ελέγχου Νεφρών

Η Euromedica στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού και προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.

Βασικός Προληπτικός Έλεγχος Νεφρών

• Ουρία
• Κρεατινίνη
• Υπέρηχος Νεφρών

Τιμή Πακέτου 10€

 

Πλήρης Προληπτικός Έλεγχος Νεφρών

• Γενική Αίματος • Γενική Ούρων • Ουρία
• Κρεατινίνη

• Σάκχαρο
• Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη • Λευκωματίνη Ούρων
• Ουρικό Οξύ
• Υπέρηχος Νεφρών

Τιμή Πακέτου 25€