Συμμετοχή του ΙΠΠΟΚΑΤΗΣ-EUROMEDICA σε δύο διεθνείς μελέτες

Χάρη στην επιστημονική αρτιότητα των γιατρών και των τεχνολόγων του και μετά από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο των εξετάσεων, ο Ιπποκράτης-Euromedica, επελέγη να συμμετέχει σε δύο πολυκεντρικές Διεθνείς μελέτες, που αφορούν η μία  στον έλεγχο των μεταστάσεων σε νεοπλάσματα του προστάτη και η άλλη  στον έλεγχο μείωσης του εμφράγματος μετά από εφαρμογή νέων χειρουργικών τεχνικών