Νέος, υπερσύγχρονος εξοπλισμός στη EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τρία νέα εξεταστικά μηχανήματα προμηθεύτηκε η EUROMEDICA ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εκσυγχρονίζοντας τον ιατρικό μηχανολογικό της εξοπλισμό,  με στόχο την ενίσχυση της εγκυρότητας των παρεχόμενων ιατρικών εξετάσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξεταζομένων.

Συγκεκριμένα το Διαγνωστικό Κέντρο Δυτ. Θεσσαλονίκης προέβη:

- στην εγκατάσταση νέου ψηφιακού συστήματος ακτινογραφιών, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται  μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης εικόνων, αυξημένη ποιότητα εικόνας, δυνατότητα επεξεργασίας των εικόνων, ακριβέστερη διάγνωση, μικρότερη έκθεση του εξεταζόμενου σε ακτινοβολία και χαμηλότερο κόστος.

- στην αντικατάσταση του μαγνητικού τομογράφου με Siemens Αvanto, με δυνατότητες διενέργειας φασματοσκοπίας, ογκομέτρησης, αγγειογραφίας, παροχή οπτικοακουστικού υλικού στον εξεταζόμενο,  για χαλάρωση και επίτευξη συνεργασίας στην περίπτωση κλειστοφοβίας. Αναλυτικότερα παρέχεται δυνατότητα ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας  σε μειωμένο χρόνο, υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, βράχυνση χρόνου εξέτασης,ακρίβεια-ταχύτητα εξετάσεων βασιζόμενη στην τεχνολογία TIM (total imaging matrix technology).

- στην αντικατάσταση του μαστογράφου με GE SENO Crystal με δυνατότητα εντοπιστικής-μεγεθυντικής  μαστογραφίας και  διενέργεια μαστογραφίας σε μαστούς σιλικόνης.