Ο πρώτος Αξονικός Τομογράφος με μειωμένη κατά 60% ακτινοβολία στη Β. Ελλάδα.

 

Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε τον πρώτο Αξονικό Τομογράφο SΟΜΑΤΟΜ Scope 16 τομών, με δυνατότητα δραστικής μείωσης της ακτινοβολίας μέχρι και 60%.

Σημειώνεται ότι η προστασία από την ακτινοβολία και η μείωση της δόσης της στην αξονική τομογραφία υπήρξαν κορυφαίες προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας στην τεχνολογία της ιατρικής.

O νέος Αξονικός Τομογράφος, που εγκαταστάθηκε στη EUROMEDICA ΠΙΕΡΙΑΣ, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία IRIS, τη νέα επαναστατική μέθοδο επαναληπτικής ανασύνθεσης των απεικονίσεων στην αξονική τομογραφία (Iterative Reconstruction in Image Space - IRIS), η οποία εξασφαλίζει πλέον απεικονίσεις υψηλής ποιότητας, με χαμηλότερες δόσεις ακτινοβολίας.

Η σημαντική μείωση της ακτινοβολίας επιτυγχάνεται καθώς:

•        Ο αξονικός τομογράφος επιτρέπει σάρωση με έως και 60% λιγότερη ακτινοβολία, ενώ μπορεί να επιτύχει τον ίδιο λόγω σήματος προς θόρυβο (signal to noise ratio) όπως και η κλασσική μέθοδος του Filtered Back Projection (FBP) με πλήρη δόση.

•        Πραγματοπιείται καλύτερη χρήση των πληροφοριών του, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ πιο γρήγορος από προηγούμενες προσεγγίσεις σε διαδικασίες επαναληπτικών ανασυνθέσεων.

•        Μπορεί να προσφέρει δύο εναλλακτικές στους χρήστες της διαδικασίας: είτε να δημιουργήσουν την ίδια ποιότητα εικόνας με την προηγούμενη μέθοδο Filtered Back Projection (FBP), μειώνοντας της δόση έως και 60%, είτε να διατηρήσουν την ίδια δόση και να δημιουργήσουν σημαντικά καλύτερη ποιότητα εικόνας από το FBP.