Προγονικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου και θεραπευτικές εφαρμογές τους - Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο των μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, η κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ, διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα: "Προγονικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου και θεραπευτικές εφαρμογές τους".

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα διαλέξεων Κλινικής Μητέρα Κρήτης.

Προεδρείο: Σταύρος Σηφάκης, Ματθαίος Φραιδάκης

  • Αιμοποιητικά κύτταρα του ομφαλικού αίματος και δεδομένα από τη χρήση τους στις μεταμοσχεύσεις, Ελένη Παπαδάκη
  • Μεσεγχυματικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου - πειραματικά δεδομένα και σύγκριση με άλλες πηγές, Χαράλαμπος Ποντίκογλου
  • Καλές Πρακτικές κατά τη λήψη αίματος ομφάλιου λώρου από τον μαιευτήρα Σταύρος Σηφάκης