Πολύτιμος Διαγνωστικός Ελέγχος Γονιμότητας σε προνομιακή τιμή

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γονιμότητας, η οποία εορτάζεται στις 15 Ιουνίου, η EUROMEDICA προσφέρει έναν πολύτιμο Διαγνωστικό Έλεγχο Γονιμότητας στην προνομιακή τιμή των € 65.

O Διαγνωστικός Έλεγχος Γονιμότητας περιλαμβάνει:

  • Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH)
  • Ωχρινοποιητική Ορμόνη (LH)
  • Οιστραδιόλη (Ε2)
  • Προλακτίνη
  • Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)
  • Anti-Mullerian Hormone (AMH)