Βασικό Check-up 1

Μήνυμα σφάλματος

  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wblocks_social() (γραμμή 152 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wblocks/wblocks.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu() (γραμμή 71 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu_footer() (γραμμή 77 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).

Γενική αίματος / ΤΚΕ / Σάκχαρο / Ουρία / Ουρικό Οξύ / Χοληστερίνη / HDL / LDL / Τριγλυκερίδια / SGOT / SGPT / Αλκ. Φωσφατάση / Κρεατινίνη / Γενική Ούρων

 

Τιμή Check up : 38 ευρώ