Μονάδα ενδοπεριτοναϊκής καρκινωμάτωσης στην κλινική ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διεγχειρητική  ενδοπεριτοναική  υπερθερμική χημειοθεραπεία

Η αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί πολυπαραγοντική αντιμετώπιση.

Τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή μιας στρατηγικής που συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση (κυτταρομειωτική χειρουργική) και ταυτόχρονη εφαρμογή διεγχειρητικά-μέσα στο χειρουργείο-ενδοπεριτοναικής υπερθερμικής χημειοθεραπείας έδωσαν αισιόδοξα αποτελέσματα σε ΑΥΣΤΗΡΑ επιλεγμένους ασθενείς.

Σήμερα η εφαρμογή της μεθόδου αυξάνεται παγκοσμίως σε ειδικά κέντρα και έχει απόλυτη ένδειξη σε ασθενείς με ψευδομύξωμα ή βλεννώδες καρκίνωμα του περιτοναίου, σε ασθενείς με μεσοθηλίωμα και σε ασθενείς με χαμηλό φορτίο περιτοναϊκής νόσου από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η εφαρμογή της μεθόδου στον καρκίνο της ωοθήκης έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα , ιδιαίτερα σε γυναίκες με υποτροπή, ενώ κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ωφεληθούν ασθενείς με καρκίνο του στομάχου ή σαρκώματα.

Ο ιατρικός όμιλος EUROMEDICA εγκατέστησε στην κλινική ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ στην Θες/νίκη ομάδα ενδοπεριτοναϊκής καρκινωμάτωσης σε συνεργασία με την Εταιρεία Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης (Ε.Π.Κ.) και την Ελληνική Εταιρία Εκπαίδευσης στην Ογκολογία και Απεικόνιση (ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ).

Της ομάδας προιστάται ο Χειρουργός Χ. Χρηστάκης, αντιπρόεδρος της ΕΠΚ.

Η ομάδα εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια επιλογής ασθενών και η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται αφού έχει προηγηθεί Ογκολογικό Συμβούλιο για τον κάθε υποψήφιο ασθενή.

Η εφαρμογή πρωτοκόλλων είναι σύμφωνα με τις αρχές του American Society of Peritoneal Surface Malignancies και της Γαλλικής εταιρίας περιτοναϊκής νόσου για τα νεοπλάσματα της ωοθήκης.

Η έναρξη της λειτουργίας της ιατρικής αυτής μονάδας έχει σαν στόχο να προσφέρει μια θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς που ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις και ταλαιπωρία σε κέντρα της αλλοδαπής.

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Χρηστάκης Χρήστος MD., PhD. Χειρουργός

τηλ.2310 486417 email: xrixri@hotmail.com 

 

EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Βιζύης -Βύζαντος 1, 54636 Θεσσαλονίκη

Τηλ.Κέντρο 2310 966000-100

Τμ.Marketing  2310 966454

e-mail: hipec.kyanous@euromedica.gr